Od początku swojego istnienia, Teatr 3.5 część swojej działalności poświęcał na rzecz edukacji teatralnej dzieci, młodzieży i dorosłych. Swoje pomysły początkowo realizowaliśmy nieregularnie i spontanicznie.  W 2015  roku, zakładając Wytwórnię Kultury BO-TAK w Dzierzgoniu, zrobiliśmy krok w stronę usystematyzowania kierunków i działań edukacyjnych zespołu.

Warsztaty z Teatrem 3.5

Od 2015 roku organizujemy w naszej dzierzgońskiej siedzibie warsztaty teatralne dla dorosłych i młodzieży. Spotkania warsztatowe planowane są zwykle raz na jedną porę roku (zgodnie z rytmem przyrody). Bywa jednak, że pod wpływem rozmaitych wydarzeń lub tematu nad którym właśnie pracuje teatr organizujemy spotkania warsztatowe poza stałą strukturą.

“W Oczekiwaniu na wiosnę” – to najczęściej tygodniowy cykl warsztatowy odbywający się na przełomie marca i kwietnia. Temat warsztatów jest rokrocznie ten sam : “Kilka zdań o stanie świata” . Podczas warsztatów uczestnicy poznają techniki jakimi się posługujemy. Poznają elementy naszego treningu i wiosennego “rozruchu”. Uczą się pracy z przestrzenią i własnym ciałem. Wraz z nami przechodzą przez cykl improwizacji przechodzący w proces komponowania struktury wypowiedzi teatralnej. Finałem naszego wiosennego spotkania jest wspólna bądź złożona z indywidualnych działań wypowiedź teatralna zatytułowana własnie : ” Kilka zdań o stanie świata” .

“Letnie przesilenia” – latem Teatr 3.5 przechodzi zwykle przez najbardziej intensywny okres swojej pracy związanej z pokazami spektakli plenerowych i ulicznych, toteż letnie spotkania edukacyjne mają zwykle charakter warsztatów teatru ulicznego. Podczas spotkań uczestnicy poznają techniki jakimi posługujemy się w plenerze. Uczą się pracy zespołowej, poznają nasz warsztat ruchowy i plastyczny, próbują swoich sił w teatralnym używaniu szczudeł i innych narzędzi i elementów, którymi się posługujemy. Bywa często, że łączymy z uczestnikami siły przy pracy nad którymś z naszych przedstawień plenerowych i finalnie kończąc warsztaty przechodzimy płynnie do publicznego pokazu powstałej wypowiedzi teatralnej. Letni cykl warsztatowy może trwać w zależności od okoliczności od 3 do 7 dni.

“Zapasy jesienne” – spotkanie warsztatowe i czas przejścia. Jesień jest dla nas naturalnym momentem przejścia z charakterystycznej pracy teatru plenerowego do zacisza sceny i przestrzeni zamkniętych. Warsztaty organizowane przez nas w ramach “Zapasów jesiennych” to spotkanie z pracą z głosem, treningiem fizycznym i improwizacją. Warsztaty jesienne są szczególne. To jest bowiem moment, w którym zapraszamy uczestników do dołączenia do podróży wyobraźni, w którą się udaje teatr. Wspólnie pracujemy nad tematami i inspiracjami. Dzielimy się przemyśleniami i pomysłami by wspólnie zbudować jesienną wypowiedź teatralną. Bardzo często bywa, że łączymy jesienne warsztaty z naborem do naszego teatru.

Kolędnicy – zimowe spotkanie z teatrem obrzędowym, pieśnią, tańcem i tworzeniem korowodu kolędniczego, który wędrować będzie od domu do domu w okresie świątecznym. Najczęściej tygodniowe spotkanie warsztatowe, podczas, którego wspólnie śpiewamy, tańczymy i przygotowujemy obrzęd kolędniczy. Finałem są wspólne odwiedziny znanych i nieznanych domostw na terenie Dzierzgonia i jego okolic.

Praca w teatrze to nieustająca podróż
Czasem nie trzeba się nawet ruszyć z miejsca…

 

ThemeREX © 2022. All rights reserved.