"Śnienia" fot. Piotr Madej
Teatr ludzkich spraw

Z potrzeby wypowiedzi...

Wszystko u nas podlega dyskusji. To z niej i indywidualnych działań improwizacyjnych aktorów, tworzą się sceny i obrazy a wreszcie gotowy spektakl. Proces powstawania przedstawienia to dla nas rodzaj podróży w nieznane. Najważniejszy moment naszej pracy. Proces, w którym bardzo ważną rolę pełni przypadek. Subtelności dziejące się na scenie i relacje między aktorami są tu tworzywem wypowiedzi. Wszystkie nasze prace można spokojnie zawrzeć w zdaniu – “Kilka słów o stanie świata”. To co robimy tu, w Teatrze 3.5 wynika z potrzeby wypowiedzi, zajęcia stanowiska wobec rzeczywistości. Tworzymy tylko wtedy, kiedy mamy coś do powiedzenia…