W połowie drogi

Inspiracje, konteksty i źródła

Nazwa teatru bierze się z podziału liczby siedem na pół. Taki zabieg ma na celu symbolicznie umieszczać naszą pracę, gdzieś w „połowie drogi”, nieustającym poszukiwaniu i wędrówce, próbie mierzenia się z niemożliwym.
Doba cywilizacji nowoczesnych technologii i internetu to, czas naszej działalności, tak więc podział poprzedzony kropką jest swoistym znakiem rzeczywistości, w której przychodzi nam tworzyć.
W naszych przedstawieniach ważną rolę odgrywają metafory i wieloznaczność obrazów, które tworzymy. Podstawą budowy języka, którym się posługujemy, są niemal zawsze improwizacje ruchowe, komponowane później w precyzyjne działania. Nie oznacza to jednak ucieczki od różnych innych form. Nie chcemy się poddawać klasyfikacjom i ustalonym regułom. Wciąż szukamy, odkrywamy, sprawdzamy „co jest za kolejnymi drzwiami”…
Działalność Teatru 3.5 to głównie przedstawienia uliczne i plenerowe, ale zdarza się, że realizujemy nasze pomysły w tradycyjnych przestrzeniach zamkniętych. Sednem naszej pracy jest tworzenie zaangażowanego społecznie „teatru ludzkich spraw”, nie uciekamy w twórczość hermetyczną, stajemy w naszych przedstawieniach po stronie słabszych, bacznie obserwujemy wydarzenia, bierzemy w nich udział, zajmując własne stanowisko wobec rzeczywistości. Widz jest dla nas czymś więcej niż tylko świadkiem, tego co dzieje się na scenie. Robimy to dla niego i wobec niego.

Dowiedz się więcej
"Śnienia" fot. Piotr Madej
Teatr ludzkich spraw

Z potrzeby wypowiedzi...

Wszystko u nas podlega dyskusji. To z niej i indywidualnych działań improwizacyjnych aktorów, tworzą się sceny i obrazy a wreszcie gotowy spektakl. Proces powstawania przedstawienia to dla nas rodzaj podróży w nieznane. Najważniejszy moment naszej pracy. Proces, w którym bardzo ważną rolę pełni przypadek. Subtelności dziejące się na scenie i relacje między aktorami są tu tworzywem wypowiedzi. Wszystkie nasze prace można spokojnie zawrzeć w zdaniu – “Kilka słów o stanie świata”. To co robimy tu, w Teatrze 3.5 wynika z potrzeby wypowiedzi, zajęcia stanowiska wobec rzeczywistości. Tworzymy tylko wtedy, kiedy mamy coś do powiedzenia…

ThemeREX © 2022. All rights reserved.